V našej praxi až príliš často zisťujeme, ako málo zo svojho drahocenného času, sú ochotní naši zákazníci venovať plnohodnotnému výberu riešení, ktoré vhodne naplnia ich predstavu a očakávania. Je to možno dôsledkom vysokej pracovnej vyťaženosti, bohatého rodinného či spoločenského života alebo iba jednoducho strachom z kladenia správnych otázok....