Ako to funguje?

11.06.2017

      Naši zákazníci často tápu v neprebernom množstve produktov tieniacej techniky a rôznych výrobcov, ktorých súčasný trh ponúka. Vzhľadom k tomu nieje možné vybrať správne riešenie - tým máme na mysli riešenie funkčné, dizajnovo vhodné k danému priestoru a zároveň cenovo dostupné - bez pomoci odborníka. Preto ponúkame odbornú konzultáciu pre každého klienta individuálne a spolu nachádzame vhodné možnosti riešení. V nasledujúcich riadkoch popíšeme v jednoduchosti základné postupy.

      Ako to funguje? Popíšeme si na príklade zákazníka, ktorý sa rozhodol pre kúpu pergoly pre jeho krásnu terasu rodinného domu.

      Prvý krok býva zvyčajne vyhľadanie produktu v internetových vyhľadávačoch podľa osobnej preferencie dizajnu, farebných variácií a materiálov, z ktorých je pergola vyrobená. Tu sa klientom ponúka možnosť výberu zvyčajne z troch základných materiálov: drevo, oceľ, hliník. Každý z uvedených materiálov ponúka rôzne výhody i nevýhody.

      Moderné pergoly sa dnes vyrábajú najmä z hliníku, pre jeho konštrukčné vlastnosti, váhu a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Klient si teda vyberie produkt, ktorý sa mu pozdáva a osloví predajcu so žiadosťou o cenovú ponuku. Dôležité v tomto bode je čo najpresnejšie popísanie svojej požiadavky pre budúce určenie využitia, prípadne priloženie orientačnej fotodokumentácie, aby mal predajca možnosť selekcie vhodných riešení.


      Na základe takejto informácie kontaktujeme klienta pre poskytnutie doplňujúcich údajov, ako napríklad spôsob umiestnenia, materiál do ktorého sa pergola ukotvuje, dostupnosť pre fyzickú obhliadku priestoru a ponúkneme klientovi základné orientačné informácie ohľadne jednotlivých možností a ich časovej, technickej a finančnej náročnosti. Pergoly a pergolové systémi sú totiž technicky aj finančne náročnejšie riešenia, pretože bývajú prispôsobené na mieru a sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov a uvedením orientačnej informácie sa dokážeme vyhnúť neskorším nedorozumeniam a prekvapeniam.

      Až po vzájomnom odsúhlasení návrhu riešenia a ceny pokračujeme spracovaním konkrétnej cenovej ponuky. (v prípade niektorých jednoduhších produktov je situácia výrazne jednoduchšia)

      Klientovi navrhneme osobné stretnutie ideálne priamo na mieste určenia, kde si pre potreby finančnej kalkulácie skontrolujeme ako typ riešenia, tak i správne rozmery, možnosti kotvenia, technické detaily, farebné vyhotovenie a systémové vybavenie (motor / manual, senzorika, ovládanie, doplnky a príslušenstvo) a detailne popíšeme klientovi funkcionalitu vybraného riešenia.

      Vďaka spolupráci s profesionálmi v oblasti terasových a záhradných riešení dokážeme zákazníkom sprostredkovať kontakt napríklad so záhradným architektom, pokrývačom terás, či predajcom vírivých bazénov a poskytnúť tak možnosť komplexnej služby.

      Po dohode o konečnej podobe pergoly spracujeme pre klienta finálnu cenovú ponuku, ktorá obsahuje cenu pergoly (podľa požiadavky doplnky a príslušenstvo), dopravné náklady (od výrobcu až na miesto určenia, niekedy aj colné poplatky), administratívne náklady (konzultácia, spracovanie ponuky, objednávka a komunikácia s výrobcom, dopravcom, úradmi), materiál a techniku potrebnú pre montáť produktu, práca pri montáži. V špeciálnych prípadoch sa do ceny zahrnie aj práca architekta, statika, či inej profesie, ktorú riešenie vyžaduje. Cenovú ponuku obdrží klient na odsúhlasenie.

      Keď klient odsúhlasí riešenie a cenu pergoly, pokračujeme samotnou objednávkou. Objednávka vyžaduje niekoľko krokov:

1. Podpísanie zmluvy o dielo medzi klientom a dodávateľom (chráni obe strany pred nekorektným jednaním) - v zásade obsahuje podmienky vyhotovenia pergoly, finančnej čiastky a termínov podľa zákonných ustanovení platných pre obe zmluvné strany

2. Zálohu na účet dodávateľa (v rozsahu uvedenom podľa typu produktu) - slúži na pokrytie výrobných nákladov - bez tohto kroku nieje možné produkt vyrobiť pretože ide o individualizované riešenie výhradne pre daného klienta a konkrétny priestor a výrobca tak chráni svoje produkty pred špekulatívnym obchodom

3. Objednávka - obsahuje technickú špecifikáciu produktu, doplnkov a príslušenstva, na základe ktorej začne výrobca vyrábať pergolu

4. Termín dodania - výrobný termín určí výrobca pri začatí výrobného procesu, k tomu sa pripočíta čas potrebný na dopravu pergoly do krajiny predaja a spolu s objednávateľom dohodneme konečný termín montáže. Čas dodania od momentu objednávky závisí od ročného obdobia a sezóny, pohybuje sa v rozpätí 4 - 8 týždňov podľa náročnosti produktu

      Samotná montáž prebieha prostredníctvom skúsených a zaškolených profesionálov priamo na mieste určenia. Časový rozsah práce závisí od konštrukčných a rozmerových vlastností zakúpenej pergoly a pohybuje sa v rozsahu niekoľkých hodín až niekoľkých dní. Pre možnosť montáže požadujeme od klienta plný prístup na miesto montáže, prístup k sieti elektrickej energie a tečúcej vody. (v prípade staveniska bez napojenia na energie je to na dohode s klientom) Po ukončení montážnych prác priestor uvedieme do pôvodného stavu.

     Poslednou fázou projektu býva zaškolenie obsluhy, informovanie o záručných podmienkach, spôsobe údržby a ošetrovania pergoly pre správne fungovanie a odovzdanie diela šťastnému novému užívateľovi. Po úspešnom odovzdaní klient doplatí zvyšok sumy za pergolu v dohodnutom termíne po dokončení diela.

      Náš zástupca po dohode navštívi klienta v rozsahu niekoľkých týždňov a skontroluje funkčnosť pergoly, prípadne zopakuje zaškolenie klienta pre správne používanie.

      Veríme, že Vám tento článok poskytol základnú predstavu o procesoch pri kúpe Vašej novej pergoly, markízy, slnečnej plachty, altánku, či iného moderného produktu z našej ponuky.